Onder planmatig onderhoud wordt het terugkerende onderhoud verstaan. Deze vorm van onderhoud is noodzakelijk om de woningen of gebouwen technisch in orde te houden. Een heel belangrijk onderdeel is het schilderwerk. Het schilderwerk slokt vaak een groot deel van het planmatig onderhoudsbudget op en heeft, afhankelijk van de diverse materialen, een relatief korte onderhoudscyclus, waardoor het regelmatig terugkomt. Als opdrachtgever heeft u er zodoende groot belang bij dat u duidelijk inzicht heeft in de kwaliteit van het schilderwerk, dat het in de kwaliteit blijft zoals u dit wenst en dat het budget zo efficiƫnt mogelijk wordt ingezet. Dus lage kosten.

Wim v.d. Sterre geeft ook vakkundig verftechnisch advies. Dit advies zorgt voor een onderbouwd advies als basis voor de komende uitvoering. Door de kennis en ervaring wordt een traject efficiƫnt begeleid, zodat optimale kwaliteit behaald wordt, binnen het gesteld budget.